İTO Temsilciler Kurulu Haziran Ayı Toplantı Notları

İTO Temsilciler Kurulu Haziran Ayı Toplantı Notları

Temsilciler Kurulu (TK) Haziran ayı toplantısı, 02 Haziran 2014 Salı günü, 19.00-21.00 saatleri arasında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve Üyelerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı, Dr. Onur Bilgiç ve Dr. Deniz Türkyılmaz’ın gündem maddelerini sunması ile başladı. Ayrıca, 28-29 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek TTB Büyük Kongresi’ne sunulmak üzere yapılacak önerilerin 9 Haziran 2014 tarihine kadar ilgili e-mail adresine gönderilmesi gerektiği belirtilerek gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçildi.

Gündem maddeleri:

• Soma işçi cinayetleri sürecinin değerlendirilmesi; işçi sağlığı ve iş güvenliğinde hekimin yeri

• Gezi sürecinin değerlendirilmesi

• Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinin kamu hastanelerinde nöbet tutma(ma) sürecindeki son durumu ve İstanbul’da yapılacak olan Polio aşı kampanyasının değerlendirilmesi

1. Soma işçi cinayetleri sürecinin değerlendirilmesi; işçi sağlığı ve iş güvenliğinde hekimin yeri:

Ülkemizde pek çok çalışma kolunda işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin uygulanmadığı; bu durumun hastaneler için de geçerli olduğu vurgulandı. Çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği komisyonlarındaki temsiliyetinin yetersiz olduğu belirtildi. Hekime yönelik şiddetin de bir iş güvenliği problemi olarak görülmesinin önemi vurgulanarak hastanelerde risk değerlendirmesi yaparak acil durum planlarının çıkarılması önerildi. İşyerlerinde işçi sağlığı iş güvenliği eğitimlerinin kağıt üstünde verildiği; hatta bireylerin bu eğitimleri mümkünse devamsızlığa izin veren kurumlarda almayı tercih ettikleri ifade edildi. Meslek odaları ve sendikalarda işçi sağlığı iş güvenliği konusuna daha çok sahip çıkılması gerektiği belirtildi. İşyeri hekimlerinin çalışma ortamındaki olumsuzluklarla ilgili önlem alması gerektiği ifade edilip işyeri hekimlerinin sorunlara müdahale programının olmasının önemi vurgulandı. Hekimlerin kötü çalışma koşullarında hizmet veren çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için mücadele etmesinin önemi ifade edildi. Konuyla ilgili bilgilerin ortaklaştırılabilmesi için atölye çalışmaları önerildi. Hastanelerde taşeron işçilerle ortak hareket ederek işyerlerinde görev tanımında bulunmayan, güvenlik bulunmayan işlerin yaptırılmasına karşı çıkmanın; işyerlerindeki tehditleri tanımlamak ve neler yapılabileceğini işyerlerinde tartışmanın önemi vurgulandı. İşyerlerimize sahip çıkarak tüm sorunlardan haberdar olan ekipler kurarak bu ekiplerin iş kazası bildirimi yapması, temsilcilerin iş kazalarının bildirimini yapması ve iş güvenliği kurullarına katılımı önerildi. Hastane temsilcilerinin işyerlerinde risk değerlendirmesi yapması, riskleri ortaya çıkarması önerildi. Bunun her hekimin etik ve deontolojik sorumluluğu olduğu vurgulandı. Hekimlerin konuyla ilgili farkındalığının arttırılması, çalışma programı ve yol haritasının belirlenebilmesi için çalışma grubu oluşturulması önerisi yapıldı ve katılmak isteyenlere mail atılacağı duyuruldu. İşçi Sağlığı iş Güvenliği Meclisi ile ortak çalışmalar yürütülmesi, TTB Merkez Konsey’de de konunun muhakkak tartışılması gerektiği belirtildi.

2.Gezi sürecinin değerlendirilmesi:

Hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın gözaltındaki bireylerin adli muayenesi ile ilgili eksikliklerinin olduğu ve bilgilendirilmeleri gerektiği ifade edildi. Demokrasi tarihinde Gezi sürecindeki gibi yaygın katılımın önemi vurgulanarak, Gezi’nin yarattığı özgüvenin tüm muhalif hareketleri etkileyeceği belirtildi. 31 Mayıs’ın önümüzdeki yıllarda Gezi ve Demokrasi Bayramı olarak kutlanmasının önemi ifade edildi. Hekimlerle ilgili çıkarılan; ruhsatsız sağlık hizmeti vermenin suç sayıldığı torba yasada revir kurmanın yasalara aykırı olduğu ancak çantada sağlık malzemesi bulunmasının herhangi bir yasal problem oluşturmayacağı ifade edildi. Gezi ruhunun Sağlıkta Dönüşüm süreciyle mücadeleye yansıtılmasının önemi vurgulandı. 12 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşecek Taksim Dayanışması’nın davasına katılım ve destek duyurusu yapıldı. Sokak sağlıkçıları ile ilgili çalışmalar yapılacağı duyuruldu.

3. Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinin kamu hastanelerinde nöbet tutma(ma) sürecindeki son durumu ve İstanbul’da yapılacak olan Polio aşı kampanyasının değerlendirilmesi :

Haziran ayı için nöbet listesinin açıklandığı, ASM çalışanı hekimlerin toplantılar ve basın açıklamaları ile nöbet için itirazını gerçekleştirdikleri belirtildi. Polio aşı kampanyası nedeniyle nöbet uygulamasının Temmuz ayına ertelendiği ifade edildi. Acil nöbetleriyle ilgili ciddi bir başkaldırı olduğu,, acillerde yaşanan sorunların Sağlıkta Dönüşüm’ün sonucu olduğu ve sağlıkta mücadelenin birleştirilmesinin önemi vurgulandı. Nöbete karşı kampanyada acillerde gereksiz çalışmak yerine aşı gruplarının büyütülmesi gerekliliği ve sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili alınması gereken önlemlerin vurgulandığı belirtildi.
Polio virüsü ile ilgili daha önce de 5 kampanyanın yapıldığı, mevcut kampanyalarda ilerleme kaydedilemediği, TTB’nin salgın ile ilgili tespit ve önerilerinin dikkate alınmadığı belirtildi. Savaş olan ülkelerde polionun endemik olduğu, savaş koşullarının polio için zemin hazırladığı ve ülkemizde ortadan kaldırılmış polio virusunun göçler nedeniyle ülkemizde de dolaşıma girdiği ifade edildi. Virüsün dolaşımını engellemek için 5 yaş altı çocukların bir doz aşılanması, 1 ay sonra aşının tekrarlanması gerektiği ve akut flask paralizi vakalarının polio olup olmadığının kanıtlanmasının önemi belirtildi. Tüm çocukların aşılanması gerekirken risk sınırlaması yapılarak aşılama programının 6 ilçeye sınırlandığı ifade edildi. Toplumun polio riskinden haberdar edilmesinin önemi vurgulandı. 4 Haziran 2014’ de İstanbul Tabip Odası tarafından polio salgını ve aşılama kampanyası ile ilgili basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s